⚠️4P Media muốn truyền nghề cho 5 em mới ra trường yêu thích Marketing Online.

🔰Quyền lợi của em:
👉 Được đào tạo và hướng dẫn trưc tiếp.
👉 Được thực hành trên chính các dự án tiền tỷ.
👉 Được tham gia học các khóa do 4P Media tổ chức.
👉Được bao ăn trưa và vé gửi xe.
👉Được nhận ở lại làm việc tại công ty.
👉Có cơ hội trở thành trưởng phòng, giám đốc nếu chứng tỏ được năng lực.

🔰Điều kiện bắt buộc:
👉Có máy tính xách tay cá nhân.
👉Tham gia học việc toàn thời gian.
👉Yêu thích và đam mê Marketing Online.
👉 Tuổi trên 22 và dưới 25.
👉 Biết sử dụng máy tính thành thạo.

🔰Điạ điểm học và làm việc:
👉Công ty 4P Media
👉Tòa nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
🔰Thời gian học:
👉Từ 01 đến 03 tháng tùy theo khả năng nhận thức.
👉Cam kết làm việc 12 tháng tại công ty (lương + thưởng như thị trường)
🔰Cv gửi về: tongdai@4pmedia.vn